"JOT-GIE-WU"


KONTAKT


Podkrakowskie Przedsiębiorstwo Budowlane
„JOT - GIE - WU” Sp. z o.o. Sp. K.
Kłokoczyn 172, 32-070 Czernichów


Przedsiębiorstwo Budowlane
„JOT - GIE - WU” Spółka z o.o.

Biuro:
ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków
tel./fax: 012/266-34-31
tel.: 012/263-00-20

Biuro:
e-mail: biuro@jotgiewu.pl

Jerzy Niemiec
e-mail: jerzyniemiec@jotgiewu.pl

Grzegorz Batóg
e-mail: grzegorzbatog@jotgiewu.pl

Wiesław Śliz
e-mail: wieslawsliz@jotgiewu.pl

Biuro Sp. z o.o.
e-mail: biurozoo@jotgiewu.pl